№1 (2019): НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО

 НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА,
МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО №1 (2019)

ЗМІСТ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ГОРА А.В. Організаційно˗економічна основа забезпечення зайнятості молоді
PDF

ГРАНОВСЬКА В.Г., ЖОСАН Г.В. Визначення функцій молодіжного підприємництва
PDF

ДОРОШЕНКО Т.М. Аналіз особливості валютного регулювання у зв’язку з введенням нового валютного законодавства в Україні
PDF

КОЗИР І.С. Роль компетентності персоналу в формуванні соціального капіталу на мікрорівні
PDF

ЛІСОВИЙ А.В., САВЧЕНКО А.М. Стратегічний аналіз оподаткування сільських територій України
PDF

ШАЛІМОВА Н.С., МАГОПЕЦЬ О.А., ШАЛІМОВ В.В. Ідентифікація проблем та напрямів поліпшення формування трудового потенціалу регіону як чинника забезпечення ефективного інноваційного розвитку
PDF

TANKLEVSKA Nataliya, KOVTUN Valentina. The intelligent technological solutions as a tool of efficient use of the agriculture resources
PDF

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СКАСКО О.І. Характеристика пов’язаності підприємств та принципи, постулати їх аудиту
PDF

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

БАРАНОВ В.В. Система вищої освіти як основний елемент інноваційного середовища: досвід Ізраїля
PDF

САГУН А.О., САГУН Є.С. Технологічні особливості забезпечення процесу завантаження повітряних суден
PDF

СІКІРДА Ю.В., ШМЕЛЬОВА Т.Ф., ГАЄВСЬКИЙ С.В. Оптимізація транспортних потоків при організації міжнародних авіаційних перевезень
PDF

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ

БОНДАР Ю.А., ЛЕГІНЬКОВА Н.І. Оптимізація системи функціонування фінансового контролю на підприємстві
PDF

АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ЕКОНОМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КОВАЛЕНКО Н.О., СТОЛЯРЧУК Н.В. Економіко-аналітичні засади управління інвестиційною привабливістю авіакомпанії із застосуванням елементів бізнес-плану
PDF

САРКІСОВА О.М. Особливості організації туристичних авіаційних перевезень
PDF

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

ДОСУЖИЙ В.А. Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві України
PDF

ПОГРІБНА Н.В. Сучасна філософія світового ринку фінансового капіталу
PDF

СЕРЕДА Н.М. Умови формування ефективної стратегії авіапідприємства на основі принципів TQM
PDF

СМУТЧАК З.В., СИТНИК О.Ю. Неврегульовані міграційні потоки як чинник зниження трудового потенціалу України
PDF

ТУРИЗМ: ЕКОНОМІКА, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЗАЙЦЕВА О.І., БЕТІНА В.О. Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку в контексті світових мегатрендів інтелектуалізації економіки
PDF

ЗАЛЕВСЬКИЙ А.В. Оцінка ефективності транспортного обслуговування туристичних авіаційних перевезень
PDF

КОЛОТУХА О.В., МИРГОРОДСЬКА О.Л. Макроекономічний аналіз розвитку спортивного туризму в геопросторовому аспекті
PDF

ЩОГОЛЄВА І.В., СОКОЛОВСЬКИЙ В.А. Роль інтеграційних процесів у розвитку туристських дестинацій
PDF

ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАРУБІЖНИЙ ПРАВОВИЙ ДОСВІД, АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

КРАВЦОВА Т.М., ПЕТРОВА Н.О. Актуальні питання розмежування понять «державна допомога» та «державна підтримка» в сфері господарювання
PDF

МАКСИМЕНКО Н.В. Особливості розвитку трудових відносин в Україні
PDF

МОСКАЛЕНКО С.І., ЄРМОЛЕНКО-КНЯЗЄВА Л.С., АРАПОВ О.С. Класифікація принципів державного контролю цивільної авіації
PDF

СТЕЦЮК Б.Р. Судова система в часи національно-визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.)
PDF