№2 (2020): НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО

НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО
№2 (2020)

ЗМІСТ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

БАРАНОВ В.В. Інноваційний розвиток підприємств: досвід Норвегії
PDF

ЛЕГІНЬКОВА Н.І., БОНДАР Ю.А. Інвестиційні ресурси як економічна категорія та об’єкт підприємства
PDF

УШАКОВА-КИРПАЧ І.М. Виробництво органічної сільськогосподарської продукції: економіко-правові інструменти регулювання
PDF

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

СЛОБОДЯНИК Ю.Б., СИРОТЕНКО Н.А. Розвиток систем обліку та контролю в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків
PDF

ШВИДАНЕНКО Д.В., МУСІЄНКО О.С. Застосування концептуальної основи фінансової звітності на підприємстві
PDF

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СІКІРДА Ю.В. Автоматизація туристичного бізнесу на основі використання програмного комплексу «Оверія-Туризм»
PDF

GDOWSKA K., KSIĄŻEK R., KORCYL A. Solving the garbage truck routing problem for collecting recyclables from big recycling bins using the VRP spreadsheet solver
PDF

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ

ГОРА А.В., ГРЕБІНЧУК О.М. Шляхи трансформації механізму іпотечного молодіжного кредитування в Україні на основі закордонного досвіду
PDF

ЗАЄЦЬ Н.М. Аналіз визначення та застосування аномально низької ціни у публічних закупівлях
PDF

ПЕТРЕНКО Л.М. Спроможність територіальних громад фінансово забезпечити інвестиційний розвиток регіону
PDF

АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ЕКОНОМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ДОСУЖИЙ В.А. Інвестиційна активність на ринку безпілотних авіаційних систем
PDF

КОВАЛЕНКО Н.О. Впровадження корпоративної інформаційної системи як елементу вдосконалення управління діяльністю авіакомпанії
PDF

СТОЛЯРЧУК Н.В. Концесія як форма інвестування діяльності регіональних аеропортів України
PDF

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

СЕРЕДА Н.М. Маркетингова модель зростання конкурентоспроможності товарів на світовому ринку
PDF

СМУТЧАК З.В., СИТНИК О.Ю., БІДАК В.Я. Збереження демографічного потенціалу України з позицій міжнародної мобільності 
PDF

ТУРИЗМ: ЕКОНОМІКА, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЩОГОЛЄВА І.В., СОКОЛОВСЬКИЙ В.А. Особливості організації комбінованих турів
PDF

ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАРУБІЖНИЙ ПРАВОВИЙ ДОСВІД, АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

АМАНЖОЛОВА Б.А., КАЛГУЖИНОВА А.М. Обобщение судебной практики по делам о преступлениях террористического и экстремистского направления в условиях диджитализации: опыт республики Казахстан
PDF

МОСКАЛЕНКО С.І., ЗЕЛЕНСЬКИЙ С.М. Правові засади проведення авіаційних робіт з використанням безпілотних літальних апаратів (далі ˗ БПЛА) у сфері кримінального правосуддя
PDF

ПИСЬМЕННА М.С. Господарсько-правова ідентифікація учасників публічних закупівель
PDF

ЧУМАК О.О., ЄРМОЛЕНКО-КНЯЗЄВА Л.С. Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців
PDF

BARĆ M., ŁABUZ P., MICHALSKI M. Civil protection in the crisis situations
PDF

MALINOWSKA I. Woman in cultural and civilization reality
PDF

RYBICKA A. Ecological threats as a contemporary socio-health problem related to smog
PDF