ПОТОЧНИЙ ВИПУСК

НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО
№3;4 (2021)

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

БОНДАР Ю.А., ЛЕГІНЬКОВА Н.І. Особливості комунікаційного процесу в управлінні підприємством
PDF

БОЧАРОВА Ю.Г. Забезпечувана складова інноваційної інфраструктури Донецького економічного регіону
PDF

ОЛІЙНИК І.В., КОЗИР І.С. Проблеми та перспективи механізму фінансування вищих навчальних закладів
PDF

ТАНКЛЕВСЬКА Н.С., ПОВОД Т.М. Поведінкова економіка: етимологія, сутність, теорія
PDF

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОСТАПЕНКО О.М. Податковий менеджмент в системі управління авіаційним підприємством
PDF

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ШМЕЛЬОВА Т.Ф., СІКІРДА Ю.В., ГАЄВСЬКИЙ С.В. Оптимізація складу повітряного парку авіакомпанії методами комбінаторики та регресійного аналізу
PDF

АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ЕКОНОМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАЛЕВСЬКИЙ А.В., ЧОРНОГОР Н.О. Оцінка транспортної роботи при виконанні авіаційних перевезень
PDF

КОВАЛЕНКО Н.О. Бізнес-планування як інструмент управління авіаційним підприємством в умовах пандемічної кризи
PDF

СТОЛЯРЧУК Н.В. Аналіз стану авіаційної галузі України та пошук шляхів подолання негативних наслідків пандемії
PDF

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

БАРАНОВ В.В. Нейроменеджмент як сучасний напрям розвитку управління
PDF

БІДАК В.Я. Соціально-економічні ризики високої міграційної активності населення регіону
PDF

ЗАЙЦЕВА О.І., НАБОКА Р.М., ВИБРАНСЬКИЙ В.В. Модернізація освітніх технологій викладання аналітичних дисциплін, менеджменту та маркетингу в контексті трендів цифрової економіки
PDF

ПИСЬМЕННА М.С. Науковий дискус поняття нейроменеджмент у сучасній науці
PDF

СЕРЕДА Н.М. Маркетинговий інноваційний напрямок бізнес-орієнтованого підприємства
PDF

KOVALENKO Nadiia. Information management as an element of increasing the efficiency of the airline corporate activity
PDF

 

ТУРИЗМ: ЕКОНОМІКА, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ БІЗНЕС, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СЕМЕНОВ В.Ф., САВЕЛЬЄВА І.В., ІВАНОВ А.М. Особливості формування туристичного підприємництва в контексті просторового розвитку
PDF

ЩОГОЛЄВА І.В., СОКОЛОВСЬКИЙ В.А. Особливості івент-менеджменту в туризмі
PDF

 

ПРАВО: АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАРУБІЖНИЙ ПРАВОВИЙ ДОСВІД, АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ГОРА І.В., ПОПОВИЧ І.І. Питання призначення й проведення судово-технічної експертизи документів з метою встановлення давності їх виготовлення
PDF

ЄРМОЛЕНКО-КНЯЗЄВА Л.С. Фізична особа як суб’єкт міжнародного права
PDF

ЄРМОЛЕНКО-КНЯЗЄВА Л.С. Поняття сімейних правовідносин
PDF

ЗЕЛЕНСЬКИЙ С.М. Порядок виконання початкових слідчих дій при розслідуванні авіаційних катастроф
PDF

КОЛОМОЄЦЬ О.Д., КОЛОМОЄЦЬ С.Д. Булінг: проблеми законодавчого визначення та практики застосування
PDF

СТЕЦЮК Б.Р., МАКСИМЕНКО Н.В. Правові аспекти забезпечення міжнародної конкуренції авіаперевізникам України
PDF

ТРОЯНСЬКИЙ О.А. Огляд особи та її речей як адміністративно-запобіжний захід в діяльності правоохоронних органів України
PDF

BARĆ Marek. Critical infrastructure protection
PDF

BATIUK Oleg. Essence of the criminal legal protection of critical infrastructure facilities
PDF

MALINOWSKA Irena. Sources and reasons for applying the violence in the family: experience of Poland
PDF

RYBICKA Anna. Functionings of police in applying of the procedure the “Blue Card”
PDF