ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБІРНИК

     У збірнику «Науковий вісник Льотної академії. Серія Економіка, менеджмент та право» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем економічної теорії, права, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку й аудиту, міжнародної економіки, правових відносин, авіаційної безпеки та аспектів господарської діяльності.

ISSN 2707-8620

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  Серія КВ №24015-13855Р від 19.06.2019 року Міністерство юстиції України

 

Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Засновник: Національний авіаційний університет, Льотна академія НАУ.
Головний редактор: Марія Сергіїна Письменна – доктор економічних наук, доцент.
Заступник головного редактора: Оксана Юріївна Ситник – кандидат економічних наук, доцент.
Відповідальний секретар: Оксана Володимирівна Урсол – кандидат педагогічних наук.